ميدوني فاصله بين انگشتان واسه ي چيه06.gif

 

         واسه ي اينکه يکي ديگه بياد  پرش کنه

 

         پس دستتو به دست هر کسي نده

 

         بزار اين جاي خالي رو يه  دستي که تا ابد

 

                                                  باهاته پرکنه07.gif10.gif

 

  روزهای خوبی را برايتان آرزو می کنم 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید