می دونم قلب شکستت واسه اون که رفته تنگه

 

     واسه آدمای عاشق همیشه دنیا قشنگه

 

       نزارین آبی دریا بشه رنگ نا امیدی

 

                     شاید اون که رفته

 

                             برگشت آخه فردا رو چه دیدی 03.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید