دلت تنگ است میدانم ، قلبت شکسته است می دانم ،

        زندگی  برایتعذاب اور است میدانم ،

        دوری برایت سخت است میدانم …

         اما برای چند لحظه آرامبگیر عزیزم
 

         گریه نکن که اشکهایت حال و هوای مرا نیز بارانی می کند ،

       گریه  نکن که چشمهای من نیز به گریه خواهند افتاد …

       آرام باش عزیزم 

       دوای درد توگریه نیست!

      بیا ودرد دلت رابه من بگو تا آرام بگیری،

       با گریه خودت راآرام  نکن...!

       با تنهایی باش اما اشک نریز ،

     درد دلت را به تنهایی بگو زمانی که  تنهایی!

      گریه نکن که اشکهایت مرا نا آرام میکند .!

     گریه نکن چون گریه تو رابه فراسوی دلتنگی ها میکشاند !

    گریه نکن که چشمهایم طاقت این

     را ندارند کهآن اشکهای پر از مهرت را بر روی

   گونه های نازنینت ببینند ،

   و دستهایم طاقت اینرا ندارند که اشکهای چشمهایت

   را از  گونه هایت پاک کنند .!

   گریه نکن که من نیزمانند تو آشفته می شوم!

  گریه نکن ، چون دوست ندارم آن چشمهای زیبایت را خیسببینم!
 

 حیف آن چشمهای زیبا و پر از عشقت نیست که از اشک ریختن

                                                            خیس وخسته شود؟

/ 0 نظر / 8 بازدید