راز دل

 

           سلام

            با تشکر از آقا مهدی http://www.fasahoo.com

راز دل
 
           می پرسی تو را دوست دارم؟
 
           حتی اگر بخواهم پاسخ دهم نمی توانم
 
            مگر می شود با کلمات ، احساس دستها را بیان کرد؟
 
            مگر ممکن است با عبارات شرح داد که آن زمان که با دیدگان
 
           پر اندیشه و روشن بین به من می نگری چه نشاط و لطفی دلم را
 
           فرا می گیرد ؟
 
           می پرسی تو را دوست دارم ؟ مگر واقعا" پاسخ این سوال را
 
           نمی دانی ؟
 
           مگر خاموشی من ، راز دلم را به تو نمی گوید ؟
 
           مگر آه سوزان از سر نهان خبر نمی دهد ؟
 
           راستی آیا شکوه آمیخته به بیم و امید ، که من هر لحظه هم می
 
           خواهم به زبان آورم و هم سعی می کنم که از دل بر لبم نرسد ،
 
           راز پنهان مرا به  تو نمی گوید ؟
 
          عزیز من ! چطور نمی بینی که سراپای من از عشق به تو
 
           حکایت  می کند ؟
 
           همه ذرات وجود من با تو حدیث عشق می گویند ، بجز زبانم که 
              
           خاموش است
/ 0 نظر / 10 بازدید