فرشته بيکار

 

 

 

 

فرشته بيکار

 

  

            روزي مردي خواب عجيبي ديد، اون ديد كه پيش فرشته هاست

 

         و به كارهاي آنها نگاه مي كند، هنگام ورود،  دسته بزرگي از

 

        فرشتگان را ديد كه سخت مشغول كارند و تندتند نامه هائي

 

        را كه توسط پيك ها از

 

        زمين مي رسند، باز مي كنند، وآنها را داخل جعبه مي گذارند.

 

       مرد از فرشته اي پرسيد، شما چكار مي كنيد؟ فرشته در حالي

 

       كه داشت

 

       نامه اي را باز مي كرد،‌گفت: اين جا بخش دريافت است و ما

 

      دعاها وتقاضاهاي مردم از خداوند را تحويل مي گيريم.

 

      مرد كمي جلوتر رفت، باز تعدادي از فرشتگان را ديد كه

 

      كاغذهايي را داخل پاكت مي گذارند و آن ها  را توسط  پيك هائی

 

      به زمين مي فرستند.

 

      مرد پرسيد: شما ها چكار مي كنيد؟

 

      يكي از فرشتگان با عجله گفت:‌اين جا بخش ارسال است ،

 

      ما الطاف ورحمتهاي خداوندي را براي بندگان مي  فرستيم .

 

      مرد كمي جلوتر رفت و ديد يك فرشته اي بيكار نشسته است

 

      مرد با تعجب از فرشته پرسيد: شما چرا بيكاريد؟

 

      فرشته جواب داد: اين جا بخش تصديق جواب است . مردمي كه

 

      دعاهايشان مستجاب شده، بايد جواب بفرستند ولي فقط عده بسيار

 

      كمي  جواب مي دهند.

 

      مرد از فرشته پرسيد: مردم چگونه مي توانند جواب بفرستند؟

 

 

      فرشته پاسخ داد: بسيار ساده، فقط كافي است بگويند:

 

                                                                       خدايا شکرت

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید